นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความนำ

ขอต้อนรับสู่ Baycuz แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย BAYCUZ.CO.,LTD

 Baycuz มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจังและยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์

(เราเรียกไซต์และบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่ง

ได้ลงทะเบียนกับเราและใช้ไซต์ เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับ

การออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบ

ให้แก่เรา หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้

นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณ ได้รับทราบ

และตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน
            เว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้ หากคุณเลือกลงทะเบียนกับเว็บไซต์เพื่อรับการอัปเดตจากเรา จัดการบัญชีของคุณ และ/หรือใช้งานพอร์ทัลบริการตนเอง คุณจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ชื่อเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกัน และรหัสผ่าน) เราใช้ข้อมูลนี้ตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบธรรมของเรา เพื่อให้บริการและ/หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราที่คุณแสดงความสนใจ
                เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณโดยอัตโนมัติ (เช่น ประเภทเบราว์เซอร์

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทแพลตฟอร์ม ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หน้าที่อ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา) เราผนวกรวมข้อมูลนี้สำหรับการรายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ดูแลจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวและการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบุคคลโดยทั่วไป

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่'คุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์'ด้านล่าง)

                คุณยังมีตัวเลือกสำหรับการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของบุคคล (เช่น ประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ตำแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ) เราใช้ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลนี้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมีประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงกับความเป็นตัวคุณมากยิ่งขึ้น กลุ่มใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ช่วยให้คุณได้รับโปรโมชัน (ตามความต้องการด้านการตลาดของคุณ) และเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้

สิ่งที่เราดำเนินการโดยใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม

คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ขอข้อมูล หรือสมัครรับสื่อการตลาดหรือบริการสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ได้ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากเรา เราจะขอรับข้อมูลบางอย่างจากคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา คุณจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หรือที่อยู่สำหรับการจัดส่ง) และข้อมูลทางการเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และวันหมดอายุ) ข้อมูลทางการเงินที่เก็บรวบรวมจากคุณจะใช้เฉพาะกรณีการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่คุณได้ซื้อ
                หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้สำหรับการชำระเงิน และเพื่อป้องกันการฉ้อโกงเท่านั้น ทางเราจะไม่ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หลังจากดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้ ยกเว้นคุณได้มอบสิทธิ์ให้เราในการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
                เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามตามอำนาจของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือหมายอาญา นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจต้องแจ้งข้อมูลด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องระบบของเรา ธุรกิจของเรา หรือสิทธิของผู้อื่น
                เรายังอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเราไปให้คุณ เโดยได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งข่าวสารด้านการส่งเสริมการขายที่จะส่งให้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถแจ้งเราให้ปรับการกำหนดลักษณะสำหรับคุณได้ (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ ด้านล่าง)

การสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อมีการลงทะเบียน เราจะส่งอีเมลต้อนรับไปเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ นอกจากนี้ เรายังจะตอบข้อสอบถามของคุณ ให้บริการที่คุณร้องขอ และจัดการบัญชีของคุณ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์และจะพยายามใช้ช่องทางการสื่อสารที่คุณต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
                ตามข้อมูลความต้องการด้านการตลาดที่คุณได้แจ้งเรา เรายังจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการต่างๆ ส่วนลดพิเศษ โปรโมชัน และข้อมูลทั่วไปให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลนี้ คุณสามารถปฏิเสธการรับข่าวสารในอนาคตได้(ดูหัวข้อ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ด้านล่าง)
                หากคุณขอสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ชื่อและอีเมลแอดเดรสของคุณในการส่งจดหมายข่าวไปให้คุณ คุณสามารถลงทะเบียนแจ้งรับจดหมายข่าวดังกล่าวจากเราได้ที่หน้าการลงทะเบียนของเรา คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ตลอดเวลา (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ ด้านล่าง) เมื่อมีความจำเป็น เราจะส่งข่าวสารเกี่่ยวกับบริการไปให้คุณ ซึ่งไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมการขาย หากคุณไม่ประสงค์จะรับข่าวสารดังกล่าว คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีของคุณกับเว็บไซต์ได้
                โปรดทราบว่าเราจะไม่แจ้งอีเมลแอดเดรสของคุณแก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา อย่างไรก็ดี เราอาจส่งข้อเสนอในนามพันธมิตรทางธุรกิจของเราไปถึงคุณ – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 'ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน' คุณสามารถปฏิเสธการรับข้อเสนอทางอีเมลจากเราได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ

 เราทำสัญญากับผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์บุคคลที่สามในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันสำหรับลูกค้าที่มีความสมบูรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทภายนอกเพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่มีการร้องขอ ให้บริการต่างๆ ตลอดจนโซลูชันสำหรับลูกค้าแก่คุณได้ นอกจากนี้ เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกรายอื่นในกลุ่มของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างง่าย การรายงาน และการใช้งานภายในอื่นๆ (ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA)และแคนาดาไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ)
                เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเหล่านี้เท่านั้น โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

 

 คุกกี้ และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ

เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยเราปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่คุณเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของคุณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานไซต์

คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ หากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่

 

 

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

            เรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องด้านความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ ซึ่งเราส่งเสริมให้พ่อแม่ และผู้ปกครองมีบทบาทอย่างแข็งขันต่อกิจกรรมออนไลน์ และความสนใจของผู้เยาว์ เราไม่รวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยตระหนักรู้ และกลุ่มเป้าหมายสำหรับเว็บไซต์ของเราไม่ใช่ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี

ทางเลือกของคุณและการปฏิเสธในการรับข้อมูล

            เราให้คุณมีทางเลือกในการรับข้อมูลที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรามีความสมบูรณ์ คุณสามารถสมัครรับข้อมูลเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง ตลอดจนการแจ้งข่าวสารด้านการตลาดแบบทั้งกลุ่มได้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยทางการตลาด หากคุณไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวและ/หรือการแจ้งข่าวสารด้านการส่งเสริมการขายของเราอีกต่อไป คุณสามารถปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ หรือในข้อมูลที่เราส่งไปถึงคุณ รวมถึงการติดต่อเราที่  info@baycuz.com

 

การเข้าถึง ความถูกต้องของข้อมูลของคุณ และสิทธิ์ของคุณบางประการ

            ในเขตอำนาจศาลบางเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักร และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในบางสถานการณ์ เรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ คือ สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการคัดค้าน สิทธิ์เหล่านี้อาจมีข้อจำกัดในบางกรณี เช่น หากการดำเนินการตามคำขอของคุณเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลซึ่งกฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาไว้หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรม หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ โปรดติดต่อ info@baycuz.com หากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่ หรือในพื้นที่ซึ่งคุณเชื่อว่าเกิดการละเมิดขึ้น

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณ

            ทางเราไม่ให้การรับประกัน หรือการรับรองต่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณได้ส่งมอบให้เราผ่านเว็บไซต์จะไม่ถูกสกัดกั้นขณะถ่ายโอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาให้เรา ทั้งระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของเรา เราเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL)  เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือโดยได้รับความยินยอมจากคุณ เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจนกว่าคุณจะขอให้เราหยุด และเป็นเวลาสักระยะหลังจากนั้น (เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของคุณจนเป็นผลสำเร็จ) นอกจากนี้ เรายังเก็บบันทึกข้อมูลที่คุณได้ขอไม่ให้เราส่งข้อมูลการตลาดทางตรงไปให้คุณ หรือที่คุณได้ขอให้ประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างไม่มีกำหนด อันเป็นการแสดงความใส่ใจของเราต่อคำขอของคุณในอนาคต เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือการให้บริการ หรือเพื่อการแข่งขัน เราจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลา 6 ปี (ยกเว้นข้อมูลทางการเงินซึ่งเราจะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี) นับจากการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับเรา เราเก็บข้อมูลบันทึกการโทรและข้อมูลบันทึกจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นตามที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่มีการดำเนินการเป็นบางครั้ง

การส่งผ่านธุรกิจ

            ในกรณีที่เราดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผ่านธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การครอบครองโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีแนวโน้มเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่จะมีการถ่ายโอน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

            หากคุณเลือกเข้าชมเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมของคุณ และข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกัน การจำกัดความรับผิด และการอนุญาโตตุลาการด้านข้อพิพาท หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลมาที่ info@baycuz.com